Speerpunten

In overleg met de gezondheidscentra wordt jaarlijks een speerpunt gekozen waar we ons als academisch huisartsen netwerk op richten.

 

Speerpunt 2015                    Rationele behandeling en rationele diagnostiek

 

Voor 2015 zijn een aantal afspraken gemaakt met de gezondheidscentra. De volgende doelen zijn hiervoor opgesteld:

 

 

Resultaten na 1 jaar

 

Deze cijfers zijn vergeleken met andere groepen huisartsen binnen het IPCI netwerk. We zien in een groep niet-PRIMEUR praktijken géén daling van vitamine D bepalingen en ook géén daling in het aantal mensen dat injecties krijgt ter behandeling van vitamine B12 tekort. Het voorschrijven van antibiotica bij onderste luchtweginfecties is in deze groep ook heel lichte gedaald, al lijkt deze daling in het laatste jaar iets groter binnen Primeur.

 

Heel voorzichtig kunnen we zeggen dat de daling in vitamine D bepalingen en het voorschrijven van injecties als behandeling bij een vitamine B12 deficiëntie geen trend is onder andere huisartsen en veroorzaakt lijkt te zijn door de afspraken die zijn gemaakt binnen het Primeur netwerk.

 

Meer cijfers zijn te lezen in de Nieuwsbrief van maart 2017

 


Speerpunt 2014        Patiëntveiligheid

 

Het aandachtspunt voor 2014 was patiëntveiligheid. Gezondheidscentra hebben aan de volgende zaken meegedaan: