Juni 2012

The course of mental health problems in children presenting with abdominal pain in general practice

Gieteling MJ, Leeuwen YL, Passchier J, Koes BW, Berger MY.

Scand J Prim Health Care. 2012 Jun;30(2):114-20.

 

“In een observationele, cohort-studie met een follow-up duur van 1 jaar onderzochten wij in de Nederlandse huisartsenpraktijk het beloop van psychische klachten bij 281 kinderen die naar de huisarts kwamen met een nieuw episode van buikpijn. Bij aanvang had 26.0% van de kinderen een depressief probleem, 15.3 % een angst probleem en 60.5% een somatizatie probleem. Na 12 maanden had 13.2% van de kinderen een depressief probleem, 11.4% een angstprobleem, en 33.1% een somatizatie probleem. De duur van de buikpijn, de ernst van de buikpijn, de oorzaak van de buikpijn (functioneel versus organisch) waren geen voorspellende factoren voor het hebben van psychische problemen op 12 maanden.”